Una brutta sorpresa per i mercatali: in piazza Gramsci cumuli di neve e tratti ghiacciati

Torna all'articolo